Jaké jsou účinky narušení soukromí?

svobodný slovník definuje zásah do soukromí v právním smyslu jako zásah do soukromého života jednotlivce bez dostatečného důvodu. Právní důsledky z narušení soukromí mohou zahrnovat informace o něčí osobní život zveřejněnými v médiích nebo jinou osobu, zejména pokud unikly informace následek tlak na osobní nebo profesní život oběti.

Psychologie Dnes dále objasňuje psychologické důsledky narušení soukromí. Dospívání je fáze, ve které lidé začnou vyvíjet silný smysl pro soukromí, a psychologové se domnívají, že umožňuje dospívající vytvořit bezpečný prostor soukromí tam, kde jiní jsou není dovoleno vstoupit bez povolení je důležité pomoci jim rozvíjet zdravé hranice, později v životě. Jakýkoli zásah do soukromí má za následek porušení osobních hranic a ztrátu důvěry, nejen v útočníka, ale často s vlastní schopností oběti nastavit a udržovat hranice na ochranu jejich soukromí. Osoba, jejíž soukromí bylo napadeno, se může ve svém vlastním životě cítit nebezpečně a mimo kontrolu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

More: