lovbestemt grundlag for opsigelse af forældrerettigheder til børns bedste i Virginia

udmattende Forældreappeller af Opsigelseshandlinger

når en forælder, hvis forældrerettigheder er opsagt, har udtømt sine appelrettigheder gennem appelretten og Højesteret i Virginia, er der intet grundlag for at appellere circuit court ‘ s afvisning af et forslag om at genindføre en anmodning om at genvinde forældremyndigheden. Retten vil nægte en anmodning om at genindføre forældremyndighed, når alle appelmuligheder er opbrugt. Dette var den nylige sag med en mor, hvis forældres rettigheder var blevet opsagt.

når appellerne er udtømt, ophører forældrenes rettigheder permanent

baseret på Virginia-kode Kurt 16.1-241(a), moderen var ikke en “part med en legitim interesse”, fordi hendes forældres rettigheder var blevet opsagt af circuit court, og hun havde udtømt sine appelmuligheder. Moderen kan ikke længere fremsætte forslag eller anmodninger vedrørende barnet, da alle forældres rettigheder er opsagt. Det er meget vigtigt, at appeller indgives rettidigt, hvis en forælder ønsker at fortryde en opsigelsesbeslutning.

Standard for opsigelse af forældres rettigheder inkluderer forældres mentale sundhed og fysisk tilstedeværelse af forælder med barn

forældres rettigheder opsiges ofte i barnets bedste interesse. Domstole er afhængige af et sæt passende, standardfaktorer, mens de ser på beviser, der understøtter dens beslutning. For eksempel opsiges forældrenes rettigheder ofte, hvis forældrene skaber en kendt fare for barnet. I en sag, der involverede nødfjernelse af et barn fra et farligt miljø, Retten fastslog, at en mor led af betydelig mental sundhedsnedsættelse og krævede medicin og behandling. Moderen undlod at stabilisere sin mentale helbredstilstand, hvilket medførte, at barnets leveordninger var farlige og farlige, så det var ikke i barnets bedste interesse at bo i hjemmet. Moderen havde en vis tid til at stabilisere og rette livssituationen for barnet, men undlod at gøre det. Derfor blev hendes forældres rettigheder opsagt, fordi hun ikke skabte et sikkert miljø for sit barn.

i samme tilfælde undlod barnets far at opretholde kontakt eller sørge for barnets fremtid, efter at barnet blev anbragt i plejeplejesystemet. Faderen besøgte aldrig i over et år. Faderen blev tilbudt rigelige tjenester for at hjælpe ham med at opretholde et forhold til sit barn, men alligevel udnyttede han dem ikke. Retten opsagt sine forældres rettigheder samt, på grund af manglende kontakt, bestemmelse, og støtte til barnet.

Smith Strong, PLC: Et erfarent Advokatfirma for Forældreopsigelsessager

Smith Strong, PLC har erfaring med at argumentere for at bevare forældrenes rettigheder og kan give vejledning til at navigere i retssystemet for at løse forældrenes rettergang. Da disse sager er meget faktaspecifikke, bedes du ringe til vores firma for en omfattende sagsvurdering.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

More: