Wettelijke Basis voor de Beëindiging van de Ouderlijke Rechten bij Kinderen de Belangen van Virginia

Vermoeiend Ouderlijk Beroep van Beëindiging Acties

een Keer een ouder van wie het ouderlijk gezag is beëindigd heeft uitgeput zijn of haar beroep rechten door het Hof van Beroep en het Hof van cassatie van Virginia, er is geen grond voor een beroep op de circuit court van de weigering van een verzoek om opnieuw een aanvraag te herwinnen van gezag. De rechtbank zal een verzoek om de voogdij te herstellen weigeren zodra alle beroepsmogelijkheden zijn uitgeput. Dit was het recente geval met een moeder wiens ouderlijke rechten waren beëindigd.

zodra het beroep is beëindigd, worden de ouderlijke rechten definitief beëindigd

op basis van de Virginia Code § 16.1-241(a), was de moeder geen “partij met een rechtmatig belang” omdat haar ouderlijke rechten door de rechtbank waren beëindigd en zij haar beroepsmogelijkheden had uitgeput. De moeder kan niet langer moties of verzoeken met betrekking tot het kind indienen aangezien alle ouderlijke rechten zijn beëindigd. Het is erg belangrijk dat beroep tijdig wordt ingediend als een ouder een beëindigingsbesluit ongedaan wil maken.

standaard voor beëindiging van Ouderrechten omvat geestelijke gezondheid van ouder en fysieke aanwezigheid van ouder met Kind

Ouderrechten worden vaak beëindigd in het belang van het kind. De rechterlijke instanties baseren zich op een reeks passende, standaardfactoren, terwijl zij kijken naar bewijsmateriaal ter staving van haar beslissing. Bijvoorbeeld, ouderlijke rechten worden vaak beëindigd als de ouder creëert een bekend gevaar voor het kind. In een zaak waarbij een kind in noodgevallen uit een gevaarlijke omgeving werd verwijderd, stelde de rechtbank vast dat een moeder leed aan een aanzienlijke geestelijke gezondheidsproblemen en medicatie en behandeling nodig had. De moeder slaagde er niet in haar geestelijke gezondheidstoestand te stabiliseren, waardoor de levensomstandigheden van het kind gevaarlijk en gevaarlijk werden, dus tot op het punt was wonen thuis niet in het belang van het kind. De moeder had een bepaalde tijd om de leefsituatie voor het kind te stabiliseren en op te lossen, maar slaagde er niet in dit te doen. Daarom werden haar ouderlijke rechten beëindigd omdat ze er niet in slaagde een veilige omgeving voor haar kind te creëren.

in hetzelfde geval slaagde de vader van het kind er niet in contact te blijven met of in de toekomst van het kind te voorzien nadat het kind in de pleegzorg was geplaatst. De vader is meer dan een jaar niet op bezoek geweest. Er worden de vader ruime diensten aangeboden om hem te helpen een relatie met zijn kind te onderhouden, maar hij maakt er geen gebruik van. De rechtbank beëindigde ook zijn ouderlijke rechten, vanwege gebrek aan contact, voorzieningen en steun voor het kind.

Smith Strong, PLC: Smith Strong, PLC, een ervaren advocatenkantoor voor gevallen van ouderlijke beëindiging

Smith Strong, heeft ervaring in het bepleiten van het behoud van ouderlijke rechten en kan de leidraad bieden om door het juridische systeem te navigeren om de beëindiging van ouderlijke rechten op te lossen. Aangezien deze zaken zeer specifiek zijn voor feiten, kunt u ons kantoor bellen voor een uitgebreide case evaluatie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

More: