Odmowa roszczeń z ubezpieczenia zdrowotnego


masz raka, a twoje ubezpieczenie medyczne odmawia zapłaty za leczenie, które według nich jest eksperymentalne, badane lub nie jest konieczne z medycznego punktu widzenia. Dzwonisz do HMO, aby upewnić się, że Twoja procedura szpitalna jest z góry zatwierdzona, ale po poddaniu się operacji firma ubezpieczeniowa odmawia zapłaty, pozostawiając Ci ogromny rachunek za leczenie.

firmy ubezpieczeniowe często wykazują szokujący brak uczciwości, odmawiając uzasadnionych roszczeń swoich ubezpieczających.

CALIFORNIA health INSURANCE CLAIMS proces prawnicy powoda

prawnicy z Los Angeles i południowej Kalifornii z Shernoff Bidart Echeverria LLP walczą o prawa ubezpieczających ubezpieczenia medyczne, składając pozwy ubezpieczeniowe w złej wierze od ponad 40 lat. Skontaktuj się z naszymi prawnikami ds. ubezpieczeń zdrowotnych w celu skutecznej reprezentacji we wszystkich rodzajach sporów dotyczących ubezpieczenia medycznego.

każdego dnia w imieniu ubezpieczających przyjmujemy gigantyczne firmy ubezpieczeniowe i HMO, takie jak Kaiser Permanente, Blue Cross, Blue Shield, Pacific Care, Secure Horizons i inne. Zdobywamy ubezpieczenie, na które zasłużyli nasi klienci, a także odszkodowanie za ból i cierpienie, a w niektórych przypadkach za szkody karne.

masz prawo do otrzymania świadczeń ubezpieczeniowych, za które płacisz, ale jeśli nie masz silnego adwokata reprezentującego Twoje interesy, Twoje prawa mogą nic nie znaczyć.

ubezpieczenia zdrowotne są szalenie skomplikowane; niewiele osób świeckich w pełni rozumie swoje świadczenia ubezpieczeniowe i obowiązki towarzystwa ubezpieczeniowego. W Shernoff Bidart Echeverria LLP rozumiemy, jak działają firmy ubezpieczeniowe i jak sprawić, by uszanowały swoje zobowiązania umowne wobec ciebie.

jeśli nie otrzymujesz świadczeń, do których uważasz, że jesteś uprawniony, jeśli twoje roszczenia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego są niesłusznie odrzucane, skontaktuj się z adwokatami w złej wierze Shernoff Bidart Echeverria LLP, aby uzyskać bezpłatną konsultację.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

More: