Apollonius av Tyana

en Neo-Pythagorean filosof i Grekland som hade ett gott rykte för magiska krafter. Apollonius av Tyanas liv, skrivet av Philostratus på uppmaning av Julia, Kejsarens Mor Severus, är den enda bevarade informationskällan om vismannen, även om andra biografier, nu förlorade, är kända för att ha funnits.

Apollonius föddes i Tyana i Mindre Asien och var samtida med Kristus. Han utbildades vid Tarsus och vid Aesculapius tempel i Aegae. I templet blev han en anhängare av Pythagoras sekt, till vars strikta disciplin han underkastade sig under hela sitt liv. I sin önskan om kunskap reste han mycket i östra länder och sägs ha utfört mirakel vart han än gick. I Efesos, till exempel, varnade han folket om tillvägagångssättet för en fruktansvärd pest, men de uppmärksammade honom inte förrän pesten faktiskt var mitt ibland dem; sedan påminde de om varningen och kallade den kraftfulla trollkarlen som hade yttrat den. Apollonius identifierade en fattig, lemlästad tiggare som orsaken till pesten och gudarnas fiende, och han rådde dem att stena den olyckliga eländaren till döds. Medborgarna var först ovilliga att följa det grymma förbudet, men något i tiggarens uttryck bekräftade profetens anklagelse, och eländet täcktes snart med en stenhög. När stenarna togs bort hade mannen försvunnit. I hans ställe var en stor svarthund, orsaken till pesten som hade kommit över Efesierna.

i Rom uppstod Apollonius från död eller uppenbar död (hans biograf verkar inte veta vilken) en ung dam av en konsulär familj som hade förlovats och sörjdes av hela staden. En annan historia berättar hur Apollonius räddade en vän till honom, Menippus från Korinth, från att gifta sig med en vampyr. Ungdomen försummade alla tidigare varningar från sin rådgivare, och förberedelserna för bröllopet fortsatte. Precis som ceremonin var på väg att börja, Apollonius dök upp och orsakade bröllopsfesten, gästerna, och alla bevis på rikedom— som var men illusion—att försvinna; sedan vred han från bruden bekännelsen att hon var en vampyr. Många andra liknande berättelser berättas om filosofens clairvoyant och magiska krafter.

hans död är insvept i mysterium, även om han sägs ha levt för att vara nästan hundra år gammal. Hans lärjungar var snabba att säga att han inte hade dött alls, men hade fångats upp till himlen. När han hade försvunnit från jorden byggde invånarna i hans infödda Tyana ett tempel till hans ära, och statyer höjdes till honom i olika andra tempel.

berättelsen från Philostratus sammanställdes från memoarerna ”Damis Assyriska”, en lärjunge till Apollonius, men Damis kan vara en litterär fiktion. Arbetet verkar till stor del en romantik; fiktiva berättelser introduceras ofta, och hela kontot är mystiskt och symboliskt. Ändå är det möjligt att skymta Apollonius verkliga karaktär bortom författarens litterära konstverk. Syftet med filosofen av Tyana verkar ha varit att ingjuta i hedendom praktisk moral i kombination med en transcendental doktrin. Han utövade själv en mycket allvarlig asketik och kompletterade sin egen kunskap med uppenbarelser från gudarna. På grund av hans anspråk på gudomlig upplysning skulle vissa ha vägrat honom en plats bland filosoferna, men Philostratus anser att detta inte på något sätt förringar hans filosofiska rykte. Han påpekar att Pythagoras, Platon och Democritus brukade besöka östliga visare, och de anklagades inte för att dabbla i magi. Gudomliga uppenbarelser hade givits till tidigare filosofer; varför inte också till filosofen av Tyana? Det kan vara så att Apollonius lånade avsevärt från orientaliska källor och att hans läror var mer Brahminiska än magiska.

källor:

Eells, Charles P. liv och tider av Apollonius av Tyana, återges till engelska från grekiska Philostratus den äldre. Stanford, Calif. Stanford University Press, 1923.

Philostratus. Apollonius av Tyana. Översatt av F. C. Conybeare. London: Macmillan, 1912.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

More: