Sjukförsäkring påståenden förnekande


du har cancer och din sjukförsäkring vägrar att betala för en behandling som de säger är experimentell, undersökande eller inte medicinskt nödvändig. Du ringer din HMO för att se till att ditt sjukhusförfarande är förhandsgodkänt, men efter att du har genomgått operationen vägrar försäkringsbolaget att betala och lämnar dig med en stor medicinsk räkning.

Försäkringsbolag visar ofta en chockerande brist på rättvisa genom att förneka sina försäkringstagares legitima påståenden.

CALIFORNIA HEALTH INSURANCE CLAIMS kärandens RÄTTEGÅNGSADVOKATER

Los Angeles och Southern California insurance law attorneys of Shernoff Bidart Echeverria LLP har kämpat för rättigheterna för sjukförsäkring försäkringstagare genom att lämna in försäkringar ond tro stämningar i mer än 40 år. Kontakta vår sjukförsäkring avslag advokater för effektiv representation i alla typer av sjukförsäkring tvister.

varje dag tar vi på gigantiska sjukförsäkringsbolag och HMO: er som Kaiser Permanente, Blue Cross, Blue Shield, Pacific Care, Secure Horizons och andra på försäkringstagarnas vägnar. Vi vinner det försäkringsskydd som våra kunder förtjänade samt ersättning för smärta och lidande och i vissa fall straffskador.

du har laglig rätt att få de försäkringsförmåner du betalar för, men om du inte har en stark förespråkare som representerar dina intressen kan dina rättigheter inte betyda något.

sjukförsäkringar är väldigt komplexa; få lekmän förstår fullt ut sina försäkringsförmåner och försäkringsbolagets skyldigheter. På Shernoff Bidart Echeverria LLP förstår vi hur försäkringsbolag arbetar och hur man får dem att hedra sitt avtalsenliga åtagande gentemot dig.

om du inte får de förmåner du tror att du har rätt till, om dina sjukförsäkringsanspråk nekas felaktigt, vänligen kontakta Shernoff Bidart Echeverria LLP: s sjukförsäkringsrådgivare idag för en gratis konsultation.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

More: